Stadsarkivet får klara sig utan ljud

Stockholm Stadsarkivet fick tillstånd av länsstyrelsen att spela in bilder och ljud från sex övervakningskameror.

Men Datainspektionen reagerade och överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu ger myndigheten rätt.

Domstolen hävdar att allmänhetens rätt att slippa bli avlyssnad på allmän plats väger tyngre än Stockholms stadsarkivs behov av att skydda sig mot brott.