Stockholm bäst på hållbarhet

STOCKHOLM Stockholm är den mest hållbara regionen såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

I en undersökning av Eco Social Forum granskades 344 regioner i 34 länder och resultatet har nu offentliggjorts i EU-parlamentet.