Klottret har halverats på två år

LÄNET SL:s kostnader för klotter och skadegörelse minskar kraftigt. Förra året kostade det 89 miljoner kronor, en minskning med 25 miljoner från året innan. Kostnaderna har nästan halverats sedan 2009.

– Det är en väldigt glädjande utveckling. Den tid och kraft vi lägger på arbete mot klotter och skadegörelse har gett ett tydligt resultat, säger SL:s vd Anders Lindström.

SL:s mål är att allt klotter ska saneras inom 24 timmar.