stockholm ska klara svår kris

stockholm Länets förmåga att hantera allvarliga händelser är god, men störningar inom el och elektroniska kommunikationer fortsätter att vara en av de största utmaningarna när det gäller hantering av allvarliga händelser. Det framgår av en risk- och sårbarhetsanalys som länsstyrelsen gjort.

– Kraftiga stormar, stora strömavbrott och social oro kommer alltid att påverka samhällets funktioner. Frågan är hur mycket, säger Tanja Ståhle, beredskapshand­läggare på länsstyrelsen.