Stockholmare välkomnar fler inflyttare till länet

Stockholms län har över två miljoner invånare.
Stockholms län har över två miljoner invånare.
Stockholm växer med 30 000–40 000 personer varje år.

Inte mig emot, tycker många stockholmare.

– Jätteviktigt. Det betyder att många förstår att det är viktigt att Stockholm växer, säger landshövding Chris Heister.

Stockholmsregionen växer så det knakar. Inflyttningen är hög, men det föds också många barn. Vid senaste årsskiftet var vi drygt 2,1 miljoner personer i länet. Det är nästan en halv miljon fler än 1990.

Och stockholmarna gillar att vi blir fler. Nästan hälften, 47 procent, svarar att det är ganska positivt eller mycket positivt att staden växer med 30 000–40 000 personer om året, jämfört med 25 procent som tycker att det är ganska eller mycket negativt. Det visar en undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Trafiksatsning Stockholm, i samarbete med Lokaltidningen Mitt i.

– Att Stockholm växer är inte betydelsefullt bara för Stockholm, utan för hela landet då regionen står för nästan en tredjedel av landets ekonomi. Då är det viktigt att Stockholm är attraktivt, så att folk vill bo, arbeta och studera här, säger landshövding Chris Heister.

Hon menar att Stockholm inte konkurrerar med andra delar av landet, utan med storstadsregioner i andra länder.

– Konkurrensen är stenhård. Därför är det viktigt att vi jobbar för att Stockholm är attraktivt, bland annat genom att bygga ut infrastrukturen.

Trafiken är dock något som fyra av fem stockholmare befarar ska bli sämre när stan växer. Samma sak tror stockholmarna om tillgången på bostäder och om miljön.

– En av många utmaningar med tillväxten är att den ska vara hållbar och där är trafiken en viktig beståndsdel. Det gäller både klimatutsläpp, buller och partiklar. Typiska problem i storstadsområden är buller och dålig luftkvalitet, säger Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket.

Men trots att många stockholmarna ser positivt på befolkningsökningen tycker ändå var tredje att stadens storlek är perfekt som den är i dag.

– Många kanske tänker att befolkningsökningen ska pågå i något år. Då blir skillnaden mot i dag inte så stor. De kanske inte tänker på den som att vi är på väg mot tre miljoner invånare, säger Helena Sundberg.

Fakta

Stor satsning på Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är ett samlingsnamn för en stor infrastruktursatsning som genomförs fram till 2021 av Stockholms stad, länsstyrelsen, landstinget, Trafikverket, SL och Kommunförbundet Stockholms län.

Satsningen på 100 miljarder kronor gäller allt från cykelvägar och nya signalsystem för tvärbanan till Förbifart Stockholm och Citybanan.

Källa: TSS