Stockholms län ökar mest

stockholm Under förra året ökade befolkningen med 35 533 personer, 18 703 män och 16 830 kvinnor, enligt uppgifter från länsstyrelsen.

Stockholms län svarar för 49 procent av hela landets befolkningsökning och för 26 procent av landets barnafödande. Under året föddes 28 932 barn.

De senaste åren har barnafödandet ökat alla år utom 2011. Inflyttningen från övriga delar av landet, 39 136 personer, var något lägre än för 2011.