Stockholmsmammor blir sjuka oftare än andra

Sjukskrivningstalen bland mammor i Stockholms län är avsevärt högre än i övriga landet.
Sjukskrivningstalen bland mammor i Stockholms län är avsevärt högre än i övriga landet.
Förstagångsmammorna i Stockholms län löper störst risk i landet att bli sjukskrivna.

Papporna ligger där­emot under snittet.

25 procent högre är sannolikheten för en mamma i Stockholms län, som har fött sitt första barn, att bli sjukskriven jämfört med i landet som helhet.

Det visar en färsk studie från Försäkringskassan som har djupdykt i sjukfrånvaron för föräldrar som fick sitt första barn för åtta år sedan.

– Stockholmsskillnaden uppstår redan vid första barnet, säger Laura Hartman, analyschef vid Försäkringskassan.

Varför Stockholmsmammorna sticker ut är svårt att säga, menar hon.

– Svagare socialt nätverk kan påverka. Många är nyinflyttade till Stockholm och har inte till exempel far- och morföräldrar nära som kan vara viktiga i den ganska köriga livssituationen när barnet är litet och man har börjat jobba. Men det är inte något vi har belägg för, utan mer resonemang.

Hon lyfter också upp långa pendlingstider som en annan möjlig förklaring. Det tar längst tid för dem som bor i storstäder, och närliggande kommuner, att ta sig till jobbet.

Störningar i trafiken kan påverka dem som tar hand om sitt barn efter schemalagd arbetstid mer negativt.

Dessutom är andelen kvinnor som arbetar heltid störst i Stockholm, enligt studien.

– När arbetsbördan hemma är som tyngst, kombinerat med ett ansvar även på arbetsmarknaden, då ser vi att sannolikheten för kvinnor att bli sjukskrivna är markant högre, säger Laura Hartman.

Risken att kvinnor blir sjukskrivna mer än 14 dagar är betydligt större än för männen efter andra barnet. Medan männen i Stockholm, då liksom vid första barnet, löper mindre risk än snittet i landet.

Tidigare studier har visat att även om män och kvinnor bedömer sin hälsa på samma sätt så är risken att kvinnor blir sjukskrivna större, berättar Laura Hartman.

– Vad som är en rimlig nivå av sjukskrivning vet vi inte. Men vi måste fråga oss om den stora skillnaden är rimlig eller vad vi kan göra för att minska den.

Fakta

Vissa yrken särskilt utsatta

Mammor som tar störst ansvar i hemmet, samtidigt som de har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper större risk att bli sjukskrivna.

Faktorer som utbildningsnivå, inkomst, var man bor och yrke har betydelse för sjukfrånvaron.

Kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg löper större risk att bli sjukskrivna.

Källa: Försäkringskassan