Stopp för laxfiske i Östersjön

stockholm Den svenska kvoten för laxfiske i Östersjön, från Bottenhavet och söderut, bedöms vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skriver på sin hemsida att det är stopp för laxfisket från den 1 augusti.

– Den nationellt fastställda kvoten av lax för detta område är 8 400 laxar och merparten av den lax som fiskas här är odlad lax, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning vid HaV.

Myndighetens beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats där under tillåten tid.