Stor ökning av vårdnadstvister

Tvister om vem som ska ha vårdnaden om barnen efter en skilsmässa blir allt vanligare vid länets tingsrätter.

Nu ska forskarna ta reda på varför.

På fem år har antalet vårdnadstvister vid domstolarna ökat med 65 procent. Nu ska 1 000 föräldrar ombes att svara på en enkät om orsakerna till konflikterna.

– Att leva med föräldrar som inte kommer överens, som smutskastar varandra och som anmäler varandra för både det ena och det andra är mycket belastande för ett barn, säger Marianne Gabrielsson, projekt- assistent.

Forskningsprojektet sker i samarbete med rättssociologiska enheten vid Lunds universitet och går ut på att ta reda på vilka faktorer som bidrar till konflikterna.

I enkäten får föräldrarna svara på frågor om samarbetsförmåga, konfliktnivå, hur barnen mår, eventuell psykisk ohälsa hos föräldrarna, missbruk samt om det förekommer våld i relationen.

Frågor finns också om inkomst, hur länge man varit tillsammans och antalet barn.

– Det här är något som aldrig belysts tidigare. Vi vet inte vilka föräldrarna är eller hur barnen faktiskt mår, säger Marianne Gabrielsson.

Informationen om enkäten får de hem i ett brev, efter att ha lämnat in stämningsansökan till någon av sex tingsrätter i länet.

Uppskattningsvis 3 500- 4 000 barn per år i länet lever med föräldrar som går till tingsrätten med en vårdnadstvist.

Men alla problem är inte lösta i och med tingsrättens dom om hur parterna ska fördela tiden med barnen.

– Man står där ganska ensam i alla fall. Föräldrarna måste få hjälp även efter tingsrättens dom, säger Marianne Gabrielsson

Fakta

Enkät om tvist

Tusen föräldrar som tvistar om vårdnad i domstol får i en enkät frågor om:

Konfliktnivån.

Samarbetsförmågan.

Hur barnen mår.

Inkomster.

Eventuellt våld.

Källa: FoU SÖDERTÖRN