Stor risk för översvämning

stockholm Det råder stor risk för översvämning i vissa områden kring Mälaren. Därför har länsstyrelserna runt Mälaren tagit fram rekommendationer för var ny bebyggelse kan planeras.

Länsstyrelsen har ansvar för att kommunernas översiktsplaner och detaljplaner för ny bebyggelse inte placeras där det finns risk för översvämning.

– Det är viktigt att vi inte förvärrar situationen genom att tillåta ny bebyggelse i lågt liggande områden, säger Karin von Sydow vid länsstyrelsen i Stockholms län.