Stor utbyggnad av sjukhusvården

När nya Karolinska i Solna står klart 2018 blir vårdplatserna inte fler – utan färre.

Nu börjar därför en utbyggnad av 871 vårdplatser på andra sjukhus i länet.

Behovet av vårdplatser i länet stiger i rask i takt med att antalet invånare ökar. Och för att möta det växande behovet har en tio år lång satsning på utbyggnaden av vården nu dragit i gång.

För trots de 14 miljarder kronor som investeras i nya Karolinska sjukhuset i Solna blir vårdplatserna där inte fler utan 70 stycken färre.

I stället satsas 28 miljarder på att 871 vårdplatser, motsvarande 58 000 vårdtillfällen, ska skapas på andra sjukhus i länet de kommande fem åren.

En fjärdedel av vårdplatserna fördelas på akutsjukhusen. På Södersjukhuset har spaden redan satts i jorden och på Södertälje, Danderyd och S:t Göran har projekteringsarbetet påbörjats.

– Vi har gjort en nogsam kalkyl som bygger på befolkningsprognosen, och utefter den analysen är det så här många platser som behövs, säger Henrik Gaunitz, planeringschef för framtidens hälso- och sjukvård på Stockholms läns landsting.

De resterande 650 vårdplatserna fördelas på sjukhusen Löwenströmska, Sollentuna, Sophiahemmet, Ersta sjukhus, Handens närsjukhus, Nacka, Sabbatsberg och Dalen. Det motsvarar 36 000 nya vårdtillfällen inom geriatrik, psykiatri, rehabilitering och andra typer av specialistvård.

– Tanken är att de mindre sjukhusen ska avlasta akutsjukhusen och att vården på så sätt kommer närmare patienten, säger Gaunitz.

Detaljplaneringen för hur vårdplatserna ska fördelas på de mindre sjukhusen är inte klar än, bara att utbyggnaden först börjar på Sabbatsberg, därefter Sollentuna och Dalen.

Fakta

Här blir det fler vårdplatser

Källa: Stockholms läns landsting