Störst rånrisk för guldbutiker

STOCKHOLM Guldsmedsbutiker löper nästan tre gånger så hög risk att bli rånade som livsmedelsbutiker, det visar en kartläggning som Svensk Handel har gjort. Det har blivit allt svårare för rånare att komma över kontanter och i stället ökar brottsligheten mot butiker med guld och annat värdefullt.

Hälften av guldrånen under första kvartalet begicks i Stockholms län. Sett till samtliga butiksrån begås de flesta på kvällstid. I hälften av fallen är rånaren ensam.