Stort problem med råttor i parkerna

Kungsholmen Gnagare har blivit ett stort problem i Kungsholmens parker, konstaterar parkmiljöavdelningen i norra inner­staden.

Flera kungsholmsbor har hört av sig med rapporter om råttor på innergårdar, gator och i parkerna.

Stadens skadedjursgrupp ska nu studera områdena, bland annat Marieberg, för att få en bild av problemet och därefter vidta åtgärder för sanering.