Stort vårdbehov ska ge extra pengar Antalet biografer har blivit färre

LÄNET Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår extrapengar till de vårdcentraler som har många patienter med stort vårdbehov. Till dessa patienter hör de med kronisk sjukdom eller flera olika sjukdomar.

Dessutom får läkarmottagningarnas distriktssköterskor extra ersättning för hälsomotiverande samtal med patienter om alkohol, rökning, kost och motion. Landstinget har hittills avsatt 50 miljoner kronor för de kommande två åren.

LÄNET Mellan 2001 och 2011 minskade antalet biografer i länet från 157 till 145, enligt siffror som Svenska filminstitutet har tagit fram. I hela landet minskade antalet från 617 till 478.

Kraftigast var minskningen i Västernorrland och i Dalarna där nästan fyra av tio biografer lades ned. Blekinge län fick ett plus med en ny biograf under de här åren.

Enligt Filminstitutet är det mest på landsbygden som biografer läggs ned.