Strålning på fel kroppsdel

Stockholm Två patienter skulle komma med transport till Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna för strålbehandling i slutet av maj.

När den första patienten kom, så gjordes ingen id-kontroll utan denne fick strålbehandling mot huvudet.

Först efter att behandlingen utförts upptäcktes att det var fel patient och att den aktuella personen i stället skulle ha strålbehandlat bäckenet.

Efter att felet upptäckts fick patienten rätt behandling.

Karolinska universitetssjukhuset gjorde en lex Maria-anmälan efter händelsen.