Min lokala hjälte

Studenter hjälper Skärgårdsstiftelsen

LÄNET Under våren ska åtta studenter från Kungliga tekniska högskolan göra sitt kandidatexamensarbete hos Skärgårdsstiftelsen. Arbetet görs ungefär halvvägs in i studierna och är en 20-veckorskurs på halvtid.

Ett av projekten är att undersöka förutsättningar för solvärme i Utö gästhamn, ett annat handlar om kylsystemen på Utö värdshus. Även koldioxidbesparingar vid biogasproduktion på Utö ska undersökas, liksom eventuell sol/pelletvärme på Finnhamn.