Min lokala hjälte

Studenter skyller fusket på stress

Fler än 100 studenter har blivit avstängda från Stockholms fem mest kända lärosäten i år – vanligtvis på grund av plagiat.

– Ofta hänvisar studenten till stress, säger Carolina Säfvelin på Södertörns högskola.

Hittills i år har 104 studenter blivit avstängda från Stockholms handelshögskola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Plagiat är den klart vanligaste anledningen. På till exempel KI berodde 18 av 22 avstängningarna på plagiat. På Södertörns högskola 22 av 27.

Förklaringen är att inlämningsuppgifter är en vanligare examinationsform än till exempel salskrivningar och därför blir också fusket större med det, enligt Carolina Säfvelin, utredare på Södertörns högskola.

Den vanligaste orsaken till fusket, som studenterna själva uppger när de blir påkomna, är stress.

– De har letat uppgifter inför att de ska skriva och på slutet, när de har bråttom, har de inte riktigt haft koll på om det verkligen är deras egen text.

Enligt Säfvelin är många studenter väl medvetna om att man ska ange källor och hur man ska hantera andras texter. Men de har inte alltid kapacitet att slutföra uppgiften som de ska.

– Det är mycket lättare att plagiera nu när man i sin dator har tillgång till andras uppsatser och böcker.

Ofta upptäcks plagieringen när texten körs i textmatchningsprogrammet Urkund.

Men det händer också att lärare upptäcker fusket när ett stycke i texten sticker ut eftersom det är skrivet med ett annat typsnitt, med annan textgrad eller med ett annat språkbruk.

Fakta

Förlorar studiemedlet

En student som stängs av får inte lov att delta i undervisning eller examination.

Under avstängningsperioden har studenten inte heller rätt till studiemedel.

I år stängde Södertörns högskola av en elev i hela 14 veckor på grund av plagiering.

Den långa avstängningen berodde på att det var tredje gången personen plagierat och för att denne läste på masternivå.