Svårt sjuka får själva välja vård

Nästa år kommer svårt sjuka att själva kunna välja vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet.

Vårdformen ska även att gälla för nya patientgrupper.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en av de vårdformer som invånarna i Stockholms län är mest nöjda med. I den mätning som landstinget gjorde 2010 värderade 99 procent vården som utmärkt, mycket bra eller bra.

Nu är tanken att vårdformen ska förbättras ytterligare genom att ingå i vårdvalet.

– Det viktigaste är att ge de här sköra patienterna så stor trygghet som möjligt. De ska kunna välja den utförare som passar, säger Henrik Almkvist, chefsläkare vid landstinget.

I dag har landstinget avtal med 14 olika vårdgivare, varav nio i privat regi.

– Vi hoppas få in fler utförare och utvidga vårdformen, säger Henrik Almkvist.

Avancerad sjukvård i hemmet ges främst till patienter i livets slutskede, så kallad palliativ vård, men även till dem som lider av allvarliga kroniska sjukdomar. Vården utförs av team med olika professioner, till exempel distriktssköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast.

I samband med att vårdvalet för ASIH genomförs till årsskiftet utökas målgruppen till andra patienter med behov av en kortare tids avancerad hemsjukvård.

– Det kan exempelvis röra sig om de som behöver dropp dagligen under en längre period, säger Henrik Almkvist.

Samtidigt skärper landstinget kraven på vårdgivarna. Eftersom nya patientgrupper tillkommer ska de ha fördjupad och uppdaterad kunskap inom de stora folksjukdomarna såsom onkologi, hjärtsvikt och lungmedicin.

Utförarna förväntas även ta ett helhetsansvar för patienter genom att samordna alla kontakter med exempelvis primärvård och sjukhus.

– Dessutom ska den som vårdas i livets slutskede veta att det finns en plats på sjukhus tillgänglig direkt om det inte går att fortsätta vården hemma, säger Henrik Almkvist.

Bland de som får avancerad sjukvård i hemmet är de vanligaste diagnoserna cancer, hjärtsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.