nu ska sex läras ut lika i länet

STOCKHOLM Landstinget har, tillsammans med bland andra RFSU, tagit fram en broschyr för skolornas sex- och samlevnadsundervisning.

Syftet är att alla elever ska få en likvärdig undervisning, oavsett vilken skola man går i.

– I dag kan kvaliteten variera mellan olika skolor och i bland mellan olika klasser, säger Hans Olsson som är ansvarig för skol- och utbildningsfrågor inom RFSU.