T-bana till nya KS får starkt stöd

Stockholm Olika förslag på utbyggnad av t-banan är aktuella, men en förlängning till Karolinska och Hagastaden fick starkast stöd när Opinion Stockholm frågade 1 089 länsinvånare. 38 procent förordar den sträckan, medan 28 procent ansåg att Nacka var viktigast.

Barkarby och Täby fick 10 respektive 9 procents stöd. 16 procent av de tillfrågade hade ingen åsikt.

I en statlig utredning prioriteras t-banan till Nacka, till Karolinska samt till Barkarby.

Täby är inte prioriterat. Satsningen kostar cirka 17 miljarder kronor och byggstart beräknas till 2016.