teknik för biogas får nytt stöd

Stockholm Landstinget har beviljat Biogas Öst 110 000 euro i stöd till projektet Biogas xpose, som är en del av ett EU-projekt med syfte att utveckla biogasproduktionen i Mälardalsregionen. Projektet ska demonstrera hur produktionen av biogas kan öka med lokalt avfall som resurs.

– Det behövs stora satsningar på teknikutveckling för att komma vidare i biogasutvecklingen, säger Gustav Hemming (C) miljö- och skärgårdslandstingsråd.