Tolv drabbade av säsongsinfluensan

LÄNET Tolv personer har drabbats av säsongsinfluensan sedan i oktober, enligt rapporter från länets sjukhus till Smittskyddsinstitutet. Det är något fler än under motsvarande period 2011 och 2010.

– Det här är förstås bara toppen på ett isberg, säger AnnaSara Carnahan, epedemiolog.

Årets Influensakoll, där Smittskyddsinstitutet varje vecka skickar mejl till privatpersoner, har startat.

Frivilliga får svara på frågor om eventuella sjukdomssymtom under veckan som gått.