Trångt på tågspåren till hösten

Trafik Nya aktörer tar upp konkurrensen med SJ. Det innebär att det blir trångt på spåren och det är tågpendlarna som får betala priset.

I höst får SJ konkurrens på sträckan Stockholm–Göteborg och antalet avgångar på sträckan kommer att öka rejält. Den ökade trängseln på spåren medför att regiontågen kommer att gå långsammare.

Under rusningstid kommer flera tåg som trafikerar sträckan Stockholm-Hallsberg via Katrineholm få 20 minuter längre restid i höst.