Trosabor vill ej bli 08-or

stockholm Den lilla kommunen Trosa i Sörmland har haft folkomröstning om att rent administrativt byta län och landsting till Stockholms län. Kommunledningen tyckte att detta vore logiskt, då de flesta invånare har koppling till Stockholm.

Men det blev nej. Drygt hälften av invånarna ansåg att kommunen skulle förbli i Sörmlands län och landsting.