Trots skärpt lag – farliga hundar stoppas sällan

Tuula Rastehed är en av många som skadats i hundattacker.
Tuula Rastehed är en av många som skadats i hundattacker.
Regeringen skärpte lagen 2008 och gav polisen ytterligare befogenheter att ingripa mot farliga hundar. Men i Stockholm används den sällan.

Allt medan antalet skadade i hundattacker fortsätter att öka.

Förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i om Tuula Rastehed, 76 år, som fick en bit av sin underarm avsliten av en lös hund. Men hund­angreppet bedömdes inte vara ett brott eftersom hunden rymt från en trädgård.

Samma bedömning gjordes i merparten av de 900 anmälningar om hundangrepp som Stockholmspolisen tog emot under förra året. I stället behandlas de som tillsynsärenden, vilka har låg prioritet.

Samtidigt har antalet människor som skadas allvarligt i hund­attacker ökat mer än 50 procent de senaste elva åren enligt Social­styrelsens nationella siffror.

Vad gör regeringen för att bromsa utvecklingen?

– Vi skärpte lagen 2008 och har gett polisen ytterligare befogenheter att snabbt ingripa mot farliga hundar, säger Madeleine van der Veer pressekreterare hos landsbygds­minister Eskil Erlandsson.

Men skadorna har fortsatt öka även efter lagen ändrades. Fick lagändringen det utfall som var tänkt?

– Jag kan inte recensera polisens arbete, säger Madeleine van der Veer.

Som Stockholmspolisen tolkar lagen kan en hund bita tre personer innan den omhändertas eller avlivas. Var det så Eskil Erlandsson tänkte att lagen skulle tillämpas?

– Polisen ska se till att ingripa om det finns skäl till det.

I praktiken är det väldigt sällan polisens nya befogenheter används, visar Stockholmspolisen egen statistik:

5 procent av anmälningarna om hundangrepp förra året ledde till att Stockholmspolisen gav före­lägganden om koppel, munkorg eller hundkurs.

1 procent av anmälningarna ledde till att polisen omhändertog eller avlivade hunden.

Lagen är dock tydlig när det gäller skadeståndsansvar. Ägarna är ersättningsskyldiga för de skador deras hund orsakar, oavsett om det var ägarens fel eller ej. Hund­ägaren kan sedan i sin tur kräva att få tillbaka pengarna av den som vållat skadan.

Fakta

Så lyder den skärpta lagen

Polismyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta att den skall omhändertas.

Källa: Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter