Tungt kriminella får hjälp att byta livsstil

Försöket med polisens avhopparjour förlängs till den 1 september.

Hittills har cirka 40 samtal från grovt kriminella och anhöriga kommit in och fler väntas ringa när försöket nu får fortsätta.

Det var i mars som verksamheten med polisens jourtelefon startade. Och sedan dess har polisen tagit emot cirka 40 samtal från såväl tungt kriminella som vill bryta sig loss från sin livsstil samt från oroliga anhöriga.

– Som det ser ut nu har vi nio personer som vi har gått vidare med, säger Lars Serenander, ansvarig för brottsförebyggande frågor vid polisen.

Främst rör det sig om män i 20–45-årsåldern som har varit medlemmar i kriminella gäng och som känner att de inte orkar fortsätta leva sitt destruktiva liv, enligt Serenander.

Det är dock en lång process som väntar den som försöker sluta med kriminalitet.

– Det är bara att gå till sig själv när det gäller att ändra livsvanor, att till exempel försöka äta bättre. Det är inte lätt och då är jag en normal person. Många av de här personerna har levt inlåsta på institutioner och har bara haft kriminella som vänner, säger han.

Redan nu har flera av dem som fått hjälp av polisen haft återfall till det kriminella.

– Men jag tycker att man ska ge dem fler chanser, säger Lars Serenander.

Myndighetsledningen har nu beslutat att förlänga försöket till den 1 september. Anledningen är att man ansåg att det var för tidigt att redovisa resultatet av försöket den 1 juni som det var sagt.

– Vi är många som tror på det här. Vi samarbetar med bland annat kriminalvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, Kris, Passus och Kronofogden, säger Lars Serenander.

Enligt honom har samhället mycket att vinna på projektet.

– Det kostar mellan 23–24 miljoner kronor att ha en ung kriminell som åker in och ut ur samhället. Det är klart att det här ger en ekonomisk vinst.

Fakta

Jourtelefonen har öppet dygnet runt

Avhoppartelefonen inrättades i mars.

Syftet är att hjälpa tungt kriminella personer.

Jouren har öppet dygnet runt.

Samtalen går till personsäkerhetsgruppen vid polisens växel. Här görs en första bedömning av hotbilden utifrån en särskild checklista.

Telefonnumret till jouren är 020-412 000.

Källa: Polisen.se