Unik park ska tas om hand bättre

LÄNET Kungliga nationalstadsparken är unik i landet och också Stockholmsregionens mest välbesöka rekreationsområde, slår länsstyrelsen fast.

Men den behöver utvecklas med bättre gång- och cykelvägar mellan platser där till exempel vägar, spår eller vatten hindrar.

Det behövs också tydligare entréer och skyltning in i parken från större cykelstråk enligt länsstyrelsen.