Upplopp i Järva ska bli handbok

Oroligheterna bland unga i Järva blir nu grunden till en handbok för insatser i problemområden.

Det viktigaste är att olika myndigheter samarbetar, menar polisen.

Polisen i södra Järva har erfarenhet av ungdomar som kastar sten, anlägger bränder, attackerar brandkåren eller polisen själv.

Den kommande hand- boken är tänkt att användas av polisen i så kallade problemområden.

Den ska ta upp exempel på vad man kan göra för att motverka ungdomsbrottslighet av det här slaget.

Men det finns ingen universalmetod.

– Det är olika från fall till fall. Ännu så länge är arbetet med handboken på en övergripande nivå, säger Johnny Lindh, projektledare hos polisen i södra Järva.

Viktigast av allt är dock att olika myndigheter samarbetar, anser han, vilket man gör i Järva.

Den grupp inom polisen som arbetar med handboken blev i dagarna klar med den första delen.

Det är en utvärdering av arbetet i Järvaområdet samt en inventering av erfarenheter i landet och på andra håll i Europa.

Studiebesök har gjorts hos kolleger i Uppsala, Malmö, Göteborg, Köpenhamn, London och Paris. Gemensamt för dessa städer är att de upplevt liknande problem och därmed har erfarenhet av social oro.

Projekt sträcker sig över tre år och sker i samverkan mellan Västerorts polismästardistrikt och stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Det finansieras delvis med EU-bidrag.

Innehållet i den färdiga manualen ska spridas till andra poliser via seminarier och internet.

Fakta

Polisens råd

Myndigheterna bör:

Ha samma uppfattning om problemen.

Ha regelbundna möten.

Bygga nätverk.

Ha kulturell förståelse

Samverka med religiösa samfund.

Källa: POLISEN