Utsläpp från tung trafik ökar

stockholm Utsläppen från privatbilar minskar – men utsläppen från tung trafik ökar. Det visar en undersökning från Motormännens riksförbund.

Framför allt handlar det om höga utsläpp av koldioxid. År 2013 var nivåerna 25 procent högre än år 1990.

När gäller privatbilar har utsläppen minskat med 16 procent under samma tidsperiod.