Vägtullar kan gå till kollektivtrafik

stockholm Länsstyrelsen i Stockholm vill använda intäkterna från trängselskatten även till kollektivtrafik.

Hittills har pengarna använts för investeringar i det statliga vägnätet i länet. Detta trots att texten på valsedeln i folkomröstningen lovade att ”intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar.”

Nu öppnar finansdepartementets utvärdering av trängselskatten upp för en mer flexibel användning. Något som länsstyrelsen har ställt sig bakom i sitt remissvar.

– Stockholm växer fort. Fler måste åka kollektivt i framtiden, säger Emma Ström, infrastrukturplanerare på länsstyrelsen.

Hittills har trängselskatten investerats i vägnätet.