Val av återvinningscentral kan bli fritt

länet Stockholmarna bör få möjligheten att lämna sitt hushållsavfall vid vilken återvinningscentral som helst, oberoende av kommungränserna. Det anser Kommunförbundet i Stockholms län (KSL).

Därför håller KSL på att ta fram ett förslag där det införs fri rörlighet för invånarna i länet samtidigt som kostnaderna fördelas rättvist mellan kommunerna.

Förslaget ska vara klart efter sommaren.