Våld mot barn och kvinnor granskas

LÄNET Socialstyrelsen ska granska kommunernas arbete mot det våld som kvinnor och barn utsätts för.

I Stockholms län är det i Nacka, Sollentuna, Haninge, Spånga-Tensta, Järfälla och Hässelby-Vällingby som ingår.

– Vi har tidigare konstaterat att det funnits brister och krävt åtgärder i de flesta av de kommuner vi granskat, säger Mikael Thörn, projektledare på Socialstyrelsen.

Kommunerna som ingår i undersökningen är slumpmässigt utvalda i landet.