Väntetid hos BUP ska bli kortare

LÄNET Landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning har lagt fram ett nytt förslag till avtal med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom landstinget. Det innebär mer resurser för att möta ett ökande behov av psykiatriska insatser.

Tanken är också att väntetiderna ska bli kortare och att kvaliteten i vården ska förbättras. Avtalet börjar gälla nästa år.