Var tionde politiker har småbarn

LÄNET 97 procent av de drygt 5 000 förtroendevalda i länet är fritidspolitiker som studerar eller har andra arbeten vid sidan av politikeruppdraget. Det visar en rapport från organisationen Sveriges kommuner och landsting.

I länet finns fler unga politiker än i riket som helhet och mer än var tionde förtroendevald har barn under sex år. Störst andel politiker med småbarn har Täby, Södertälje, Huddinge och Värmdö, enligt rapporten.

Utrikes födda är bäst representerade i Vallentuna.