Varannan äldre tog sprutan mot influensa

Stockholm Över hälften av alla äldre över 65 år i Stockholm vaccinerade sig mot årets influensa, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Totalt i Sverige tog 950 000 personer över 65 år influensavaccinet.

Äldre personer anses vara extra känsliga mot influensa och sjukvården rekommenderar att de vaccinerar sig.

Bara runt två procent av den övriga befolkningen tog den här säsongens vaccin.