Vårdpersonal slarvar med hygien

Stockholm 40 procent av vårdpersonalen i Stockholms läns landsting följer inte kläd- och hygienrutinerna. Med den noteringen är Stockholm tillsammans med Dalarnas län sämst i landet enligt en mätning för hösten 2013 som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram. Enligt SKL är det främst i rutinerna kring användningen av handsprit som det finns brister.

Bäst resultat står vårdpersonalen i Västmanland för där det endast är en av tio som inte följer rutinerna.