vårdstöd för livets slutskede

Stockholm Den här veckan invigs Palliativt kunskapscentrum som drivs av landstinget i samarbete med länets kommuner.

Enligt landstinget dör 16 000 stockholmare om året och de flesta behöver palliativ vård – det vill säga vård i livets slutskede.

Centrumet ska sammanställa kunskap från forskning och informera, utbilda och utveckla palliativa frågor och ge stöd till vårdpersonal.