Varg kan sättas ut i norra länet

LÄNET Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att peka ut två lämpliga vargrevir där valpar kan släppas, samt två lämpliga revir för vuxna vargar.

Länsstyrelsen anser att det endast kan ske i länets norra delar och då främst de nordvästligaste delarna. Inom detta område har bland annat Sveaskog och Naturvårdsverket mark.

– Utsättningsplatsen fungerar sannolikt som en sluss. Det är inte troligt att de stannar i området, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket.