varje dag fylls länet på med nära 100 nya invånare

stockholm Befolkningen i länet fortsätter att öka och under första halvåret 2013 blev vi ytterligare 17 856 stockholmare. Det är en ökning med nära hundra personer om dagen.

Befolkningsökningen beror bland annat på att barnafödandet fortfarande är högt (15 010 födda). Såväl in- som utflyttningen inom Sverige är rekordhög, och nettoinflyttningen till länet var 3 274 personer.

Nettoinflyttningen från utlandet är dock betydligt mindre än tidigare år.

Högskoleutbildning om cannabis

stockholm Länsstyrelsen har startat en högskoleutbildning i cannabisförebyggande arbete. Kursen är på 7,5 högskolepoäng. Syftet med utbildningen är att tillgodose behovet av ökade kunskaper om cannabis bland vuxna i ungas närhet.

Kursen vänder sig till bland annat skol- och fritidspersonal, kommunernas fältassistenter, poliser, ungdomsledare och trygghetssamordnare.

– Tanken är att kursdeltagarna ska kunna sprida nya kunskaper på sina arbetsplatser, säger Kaisa Snidare på länsstyrelsen.