värme från datahallar nog för en hel kommun

Stockholm Fortum har inlett ett projekt som innebär att man köper in överskottsvärme från datahallar, industrier och andra verksamheter. Det är ett pilotprojekt som man hoppas ska permanentas nästa år. Värmen omvandlas sedan till energi via fjärrvärmenätet.

– Bara överskottsenergin från datahallarna är tillräcklig för att värma upp hela Täby kommun, säger Kristin Simonsson på Fortum.