Vildsvinsboom i länets skogar

I år finns det extra gott om vildsvins-kultingar i skog och mark. Anledningen är att det funnits gott om ollon, vildsvinens favoritföda.

För hundägare finns det anledning att se upp.

Efter ett par års tillbakagång är vildsvinsstammen i länet på stark frammarsch.

– Hösten 2011 var ett jättebra ollonår, och där det finns träd som bär ollon hade vildsvinen gott om mat. Vintern var mild och våren gynnsam för kultingarna, säger Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Vildsvin får sex-sju kultingar per kull och i år tros många ha överlevt.

Enligt Per Zakariasson hör vildsvin till det vilt som allmänheten är mest rädd för. Det behöver man inte vara, menar han. Men hundägare bör se upp. Varje år skadas sällskapshundar av vildsvin. Enligt Per Zakariasson skadas de helt i onödan.

– Folk ska inte låta hunden löpa fritt, säger han.

Han konstaterar att det är vanligt med okopplade hundar i motionsspår och naturområden, trots att det inte är tillåtet. En hund som blir för närgången kan råka illa ut. Ett vildsvin som blir överraskat eller känner sig hotat kan försvara sig kraftfullt med snabba utfall.

I vissa fall kan vildsvin vara aggressiva, till exempel om de blivit skadade i en trafikolycka.

Enligt Daniel Claesson, pressansvarig på försäkringsbolaget If, är många hundägare ovana vid att tänka på faran med vildsvin.

– Ibland vet inte hundägaren på vilket sätt hunden skadats och tror kanske att något annat är orsaken, säger han.

Försäkringsbolaget Agria får allt fler anmälningar rörande hundar som skadats av vildsvin.

Under 2005 fick man 4 anmälningar, under 2011 var antalet skadade hundar uppe i 82 stycken.

Fakta

Skydda jycken

Använd skyddsväst till hunden.

Släpp inte hunden i vassar, tät granskog eller i spannmålsfält. Där ligger ofta vildsvinen.

Släpp inte hunden sent på kvällen om det finns vildsvin i området. Källa: Försäkringsbolaget If