ANNONS

Besök och aktiviteter stängs för äldre – så gör kommunerna

corona äldre kommuner
Så skriver kommunerna på sina hemsidor om omsorgs- och vårdverksamheter.
Flera av kommunerna i Stockholms län har nu infört besöksförbud på sina äldreboenden och stänger ned verksamheter och kaféer.
Så här informerade kommunerna på måndagsförmiddagen 15 mars – kommun för kommun.
ANNONS

Stockholms stad

 • För att minska spridningen av covid-19 håller äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser, stängt tills vidare.
 • Utevistelse i mindre grupper som promenader och liknande kan dock genomföras.
 • På dörren till varje verksamhet finns tydliga anslag om inställda aktiviteter och kontaktuppgifter. För att minska oro och ge information har verksamheterna i uppdrag att i möjligaste mån hålla kontakt med de gäster som regelbundet besöker dem.

Botkyrka

 • För vård- och omsorgsboendena råder besöksförbud. För övriga verksamheter såsom gruppboenden inom funktionsnedsättningsomsorgen, korttidsboenden och dagverksamhet bör anhöriga undvika onödiga besök och aldrig göra besök vid symptom på luftvägsinfektion, feber eller hosta.
 • Vi ställer vi in eller undviker externa aktiviteter.
 • Mötesplats Tumba och Mötesplats Grödinge är stängda fram till den 31 mars 2020 eller tills annan information ges.
 • Botkyrkafixaren gör inga hembesök hos medborgare från och med nu och tills annat meddelas.

Danderyd

 • För att minimera riskerna stängs nu vissa verksamheter. Dessa är Seniorträffen på Kevinge och Idala seniorträff, Träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning, Välkomstcenter för nyanlända och Seniorträff Träffpunkt Enebyberg.
 • Kommunen avråder även starkt från besök till kommunala vård- och omsorgsboenden. De verksamheter som berörs är Stocksundsgården, Annebergsgården, Klingsta, Storkalmar. Även de privata boendena Odinslund, Tallgården och Svalnäs har infört besöksrestriktioner.
 • Besökare uppmanas istället kontakta boendet per telefon för att komma i kontakt med sina anhöriga.

Ekerö

 • Vi ber anhöriga att vara restriktiva med att besöka äldreboendena och vid besök använda de egna lägenheterna och inte de allmänna utrymmena. Vid symtom på luftvägsinfektion gäller besöksförbud på äldreboenden.
 • Inför stor restriktivitet för att ta emot externa leverantörer av tjänster eller produkter till boenden.

Haninge

 • Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att värna om och skydda de som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboenden för äldre har vi beslutat att inte ta emot externa besök i dessa verksamheter. Besöksstoppet gäller från klockan 8.00 den 13 mars och tills vidare.
 • För att minska risken för smittspridning stänger vi kommunens träffpunkter för seniorer. Detta gäller från och med måndag den 16 mars och tills vidare.

Huddinge

 • Från och med måndag den 16 mars stänger vi alla våra seniorträffar, dagverksamhet för äldre och växelvård med anledning av coronaviruset covid-19.
 • Restriktioner för besök på alla våra boenden. Beslutet gäller tills vidare. Om man som anhörig vill besöka ett av våra boenden ska man kontakta enhetschefen på boendet för att få beslut om besöket är lämpligt.

Järfälla

 • Från och med måndagen den 16 mars stängs de öppna mötesplatserna och restaurangerna för dig över 65 år.

Lidingö

 • Omsorgs- och socialförvaltningen har beslutat att våra två kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra starkt avråder från besök utifrån.
 • Inom övriga verksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras det med skyltar vid ingången en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.
 • Alla öppna mötesplatser för äldre är stängda från 12 mars och öppnar tidigast 23 mars. Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

Nacka

 • Nacka uppmanar alla att noga följa Folkhälsomyndighetens råd som säger att anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och att man aldrig ska göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.
 • Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 vill vi vara extra försiktiga när det gäller våra äldre Nackabor. Därför väljer vi att flytta fram invigningen av öppen mötesplats i Nacka Forum.

Norrtälje

 • Flera aktörer har infört restriktioner på exempelvis äldreboenden, LSS-boenden och Norrtälje sjukhus för att minska smittspridningen.
 • Aktiv senior är inställt och Träffpunkterna har stängt tills vidare.

Nykvarn

 • Den dagliga verksamheten på Lugnet stängs från och med måndag.
 • Äldreboendet Lugnet och särskilda boenden har besöksförbud.
 • Konferensverksamheten som drivs som daglig verksamhet i Nybos gamla lokaler ställs in.
 • Frivilligcentralen har valt att följa kommunens exempel och stänga verksamheten temporärt.

Nynäshamn

 • Besöksstopp på kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden.
 • Besöksstopp på de gruppboenden – så kallade LSS-boenden – där det finns boende som tillhör en riskgrupp.
 • Äldrecentrum på Rosengårdens vård- och omsorgsboende stängs tills vidare.
 • Restaurangen på Rosengården stängs för externa matgäster.

Salem

 • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden – och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Besöken ska ske i den boendes bostad och inte i allmänna utrymmen.

Sigtuna

 • För att hindra att smittan sprids till de grupper i samhället som är mest sköra, multisjuka och äldre, har Sigtuna kommun beslutat att införa besöksförbud i kommunens särskilda boenden.
 • Dessutom stängs Träffpunkterna och dagverksamheten för demenssjuka, samtidigt som besök inom omsorg, boende och socialpsykiatri begränsas till endast nödvändiga besök.
 • Insatserna gäller med omedelbar verkan tills dessa att behovet bedöms annorlunda.

Sollentuna

 • För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har vi infört tillfälligt besöksstopp på samtliga särskilda boenden för äldre (äldreboenden). Besöksstoppet gäller från 12 mars tillsvidare.
 • Öppna träffpunkter för äldre är stängda tills vidare.
 • Dagverksamhet för äldre stängs.
 • Verksamheten Solstrålen, träffpunkt för personer med funktionsnedsättning, stängs.
 • Växelvårdsbeslut pausas. Växelvård innebär att en anhörig vårdar en närstående i hemmet och får avlösning eller avlastning på ett korttidsboende. Att besluten pausas innebär att tagna växelvårdsbeslut ej verkställs.
 • Verksamheten och insatserna gällande daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) anpassas. Detta kan innebära att en verksamhet stängs under en period, eller att omfattningen av en verksamhet förändras.

Solna

 • För att skydda de personer som är mest sårbara och minska risken för smittspridning råder för närvarande besöksförbud på Solna stads äldreboenden, så kallade vård- och omsorgsboenden.

Sundbyberg

 • Från och med 12 mars 2020 gäller besöksrestriktioner på alla äldreboenden i staden. Det betyder att endast anmälda besök med särskilda skäl får komma in. Begränsningen av besök är till för att skydda våra boende, som är en riskgrupp för nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.
 • Om du har en anhörig eller kontakt på något äldreboende som har stort behov av att få besök, ring sjuksköterskan på boendet för en bedömning.
 • Stadens träffpunkter för seniorer kommer att hålla tillfälligt stängt från 16 mars 2020 för att minska risken för smittspridning bland äldre.

Södertälje

 • Besöksstopp på kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden
 • Besöksstopp på gruppboenden – så kallade LSS-boenden
 • Begränsat besök till delar av andra verksamheter.

Tyresö

 • Tyresö kommun inför besöksstopp på samtliga fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen. Åtgärden görs för att minska risken för smittspridning eftersom äldre är en riskgrupp. Besöksstoppet gäller från och med torsdagen den 12 mars och tills vidare.
 • Anhöriga och boende som behöver få kontakt, får hjälp av medarbetare vid vård- och omsorgsboendet för att kommunicera, exempelvis via telefon.
 • Restaurang Utsikten håller stängt för externa besökare

Täby

 • Täby kommun har infört besöksförbud på kommunala äldreboenden efter att Folkhälsomyndigheten bedömt att det är en rimlig åtgärd. Besöksförbudet gäller tills myndigheterna ger andra rekommendationer.
 • Även Seniorcenter stängs tillsvidare. Beslutet har fattats av medicinskt ansvarig läkare (MAL) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för äldreboenden i kommunens regi. Besöksförbudet gäller tills myndigheterna ger andra rekommendationer.
 • Täby kommun kan inte fatta beslut om privata utförares verksamheter. Beslut fattas självständigt av den privata utföraren som har fått information om kommunens åtgärd.

Upplands-Bro

 • Den som vill besöka närstående och vänner på våra särskilda boenden uppmanas att vara försiktig och visa hänsyn. Som alltid i influensatider ska man inte besöka boenden om man själv är sjuk.

Upplands Väsby

 • Vi vädjar till närstående och besökare att inte besöka äldreboenden mer än om det är absolut nödvändigt. Vi kommer bland annat att sätta upp information vid entrén samt skicka ut information till samtliga närstående.
 • Vi ställer in aktiviteter med externa aktörer som besöker våra äldreboenden.

Vallentuna

 • Vi har låst dörrarna till våra boenden för äldre och LSS och infört skärpta besöksuppmaningar där vi hänvisar till enbart nödvändiga besök. Enbart personal får öppna dörrarna efter att besökare ringt på dörren.
 • Fixartjänst för äldre upphör tillsvidare.
 • För tillfället är Väsbygårdens restaurang samt Väsbysalen på Väsbygården stängd tills vidare av försiktighetsskäl.
 • Från och med den 13 mars håller kommunens träffpunkter i centrala Vallentuna och i Kårsta stängt. Beslutet gäller tills vidare, senast fram till den 30 april 2020.
 • Det råder besöksförbud på korttidsboendet Magnolian. Beslutet gäller tills vidare, senast fram till den 30 april 2020.
 • Det råder besöksförbud i de kommunalägda gemensamma lokalerna på Vallentunas kommunala äldreboenden, Väsbygården och Korallen. Beslutet gäller tills vidare, senast fram till den 30 april 2020.

Vaxholm

 • Vi har infört tillfälligt besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden.
 • Vi håller från och med i dag tillfälligt stängt på seniorernas träffpunkt Kanonen. Alla planerade aktiviteter i Kanonens lokaler är därmed inställda.
 • Dagverksamheten på äldreboendet och Kanonen ställs nu in tills vidare och likaså pausas fixarservice för äldre.

Värmdö

 • Äldreboenden stängda för allmänna besök. Anhöriga ombeds att inte besöka sina äldre släktingar på våra boenden. Det kan finnas särskilda fall när ett besök är nödvändigt och det avgörs tillsammans med verksamhetsansvarig.
 • Vi stänger även våra träffpunkter eller möten som är inplanerade för äldre (65 år och uppåt).
 • Gustavsgårdens och Djuröhemmets restauranger har inte öppet för allmänheten.

Österåker

 • Österåkers kommun rekommenderar alla vård- och omsorgsverksamheter att avråda från besök.
 • Kommunens öppna träffpunkter för äldre, samt Ruffen och Bryggan är stängda tills vidare.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Upplands Väsby direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.