ANNONS

Din hyra kan höjas när allmännyttan får nya regler

Genrebild på hyreshus som tillhör allmännyttan i Stockholms stad. Här hus som Stockholmshem har. Hus i Solberga, Älvsjö. Foto: Anna Z Ek Genre hyra, hyreshus, lägenheter, allmännyttan.
Stockholmshem är en av bolagen inom allmännyttan i Stockholms stad.
Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen är överens. 60 000 hyresrätter i Stockholms stad kommer att omfattas av ett nytt system för hyressättning.
Något som ska göra hyrorna mer rättvisa.
ANNONS

Det nya systemet – kallat Stockholmshyra – bygger på att varje hyresrätt värderas utifrån egenskaper inom fem kategorier.

Till exempel storleken, antalet rum, lägenhetens standard och läge.

– Detta är en stor dag för hyresrätten i Stockholm. Med överenskommelsen åstadkommer vi lika hyra för lika lägenhet. Hyror kommer att sättas konsekvent och enhetligt vilket ger en trygghet och förutsägbarhet för allmännyttans hyresgäster, säger Simon Safari, ordförande i hyresgästföreningen i Stockholm.

Så mycket kan hyran öka

Förändringarna ska implementeras under en sexårsperiod och som mest kan en månadshyra öka 1 500 kronor.

Det är inte klart vilka lägenheter eller områden som kan omfattas av maxhöjningar.

– Det kommer vara mycket ovanligt med lägenheter som får den höjningen, säger Simon Safari.

Inga lägenheter kommer att få sänkt hyra utan i stället få fryst hyra fram till att det nya systemet kommit i kapp.

Borde inte redan höga hyror sänkas då?

– Det kan man tycka och det var något som vi försökte få till, men det är förhandlingar och man måste ge och ta. Att frysa en hyra blir en sänkning på sikt eftersom man slipper de årliga ökningarna helt, säger Simon Safari vid hyresgästföreningen.

ANNONS

Omfattar 60 000 hyresrätter

Till grund för systemet ligger bland annat undersökningar om vad boende i Stockholms stad värdesätter i sitt boende, samt erfarenheter från andra kommuner.

Sedan tidigare har till exempel Botkyrka kommun en liknande systematisk hyressättning inom allmännyttan.

Systemet omfattar cirka 60 000 hyresrätter inom de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder.

Lägenheter byggda från och med 2011 och senare omfattas inte.

Tidsplanen för ändringar

Nästa steg i överenskommelsen är inventering av hyresrätterna och målsättningen är att hyresgästerna under 2019 kommer att få hem en deklaration som beskriver deras specifika lägenhet.

Den nya hyran kommer sedan att synas på hyresavin som tidigast under 2020.

Fakta

Så fungerar det nya systemet

Systemet bygger på en värdering av egenskaper inom fem kategorier:

Storleken. Antalet rum och kvadratmeter, samt typ av kök påverkar hyran mest.

Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.

Själva fastigheten. Vilken typ av hus, om hiss finns och hur det ser ut.

Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.

Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.

Hur kommer det att gå till?

Det nya systemet kommer att fasas in varsamt över tid. En del lägenheter får oförändrad hyra, andra får fryst eller höjd hyra.

Införandet av höjningar kommer ske under en period på upp till sex år. Per år justeras månadshyran uppåt med maximalt 250 kr per månad och år. Det blir max en höjning på månadshyran med 1 500 kronor på sex år

Vid frysningar är huvudregeln att hyran är oförändrad tills den allmänna hyresutvecklingen, genom de årliga förhandlingarna, har lett till att hyran motsvarar den nya hyran, enligt Stockholmshyra.

Vilka berörs av förändringen?

Samtliga hyresrätter inom de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm stad – Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

Dessa berörs inte:

– Lägenheter byggda från och med 2011 och senare.

– Lägenheter som är hyressatta enligt reglerna om presumtionshyra, alltså förhandlad hyra mellan värden och lokala hyresgästorganisationer.

– Lägenheter för vilka bolagen ensidigt satt hyran.

– Kategoribostäder (kollektiv-, grupp- och studentbostäder).

– Lägenheter hos AB Stadsholmen, dotterbolag till AB Svenska Bostäder.

Bolagen och hyresgästföreningen har ambitionen att även de lägenheter som nu undantagits, på sikt, ska omfattas av Stockholmshyra.

Källa: Hyresgästföreningen
ANNONS