ANNONS

Vi vet att du alltid har undrat: Så ofta får stockholmaren ligga

Sex. Stockholmare.
Funderar du på om du och din partner har ligger mer eller mindre än dina grannar?
Funderar du på om du och din partner har ligger mer eller mindre än dina grannar?
Här är siffrorna – vanligast är man har sex två till tre gånger i veckan.
ANNONS

Fler män än kvinnor har sex flera gånger i veckan i Stockholm. Men kvinnorna mellan 16 och 29 år får ligga mer än vad lika gamla män får.

Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten som undersökt stockholmarnas och svenskarnas sexvanor.


Så ofta har stockholmarna sex

Diagrammet visar hur ofta stockholmarna hade sex under det senaste tolv månaderna under året 2017. Det är de senaste siffrorna som kartlägger stockholmarnas sexvanor.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Två av tio kvinnor har sex väldigt sällan

I Stockholm är det dock vanligare att ha sex mer sällan än flera gånger i veckan. De allra flesta männen i Stockholm har under det senaste året haft sex två till tre gånger i månaden medan störst del av kvinnorna inte alls haft det.

Drygt två av tio kvinnor i Stockholm har inte fått ligga under det senaste året. Bland männen i Stockholm har något mer än en av tio inte inte fått det.


Så många stockholmare har sex flera gånger varje vecka

Diagrammet visar hur många kvinnor och män i Stockholm som hade sex flera gånger i veckan under året 2017. Det är de senaste siffrorna som kartlägger stockholmarnas sexvanor.

ANNONS

Källa: Folkhälsomyndigheten


Majoriteten har haft sex

Majoriteten av stockholmarna har dock haft sex under det senaste året. Så ser det också ut i landet i stort.

En femtedel av svenskarna har haft sex två till tre gånger i månaden under det senaste året. En tiondel minst en gång i månaden.

Bland både kvinnor och män är det ungefär lika många som har fått ligga flera gånger i veckan under det senaste året.