ANNONS

Här är polisens nya arbetssätt – publicerar bilder på misstänkta

Polis. Efterlysningar. Sociala medier.
Polisen tror starkt på att lägga ut bilder på misstänka i hopp om att allmänheten lämnar tips.
Allt fler gärningsmän identifieras av allmänheten.
Detta på grund av polisens nya arbetssätt – numera läggs ofta efterlysningar med bild ut på polisens hemsida.
ANNONS

När Stockholmspolisen körde fast i utredningen om ett bråk i vid Solna station i september tog till allmänhetens hjälp genom att släppa bilder från en övervakningskamera.

Det de inte visste då var att de precis inlett ett nytt arbetssätt som gav goda resultat. Inom ett dygn hade polisen fått flera tips om bråket.

– De testade det som en sista åtgärd innan man eventuellt skulle lägga ner utredningen. Enligt förundersökningsledaren var det troligt att man inte hade lyckats lösa brottet annars, säger Carina Skagerlind, polisens presstalesperson i Stockholm, till TT.

”Otroligt bra verktyg”

Tack vare allmänhetens goda tips har polisen hösten lagt upp fler efterlysningar på sin hemsida. Enligt Carina Skagerlind har polisen nu blivit mer medvetna om vilken kraft bilder i kombination med allmänhetens tips kan ha – speciellt i med tanke hur stort sociala medier är i idag.

ANNONS

– Det är ett otroligt bra verktyg i det brottsutredande arbetet. Det skulle kunna användas mycket mer än vad vi gör idag. , säger hon till TT.

Innebär risker

Men att publicera bilder på misstänkta är inte helt oproblematiskt, skriver SVT. Det finns alltid en risk att oskyldiga stämplas som brottslingar.

Polisen har därför flera riktlinjer för att avgöra när, hur och varför man lägger ut bilder på misstänkta. Brottet måste, som en sak av flera, vara tillräckligt allvarligt för att motivera att den enskilde personens integritet kränks.

Bilderna måste också läggas ut på polisens hemsida innan den kan spridas vidare i sociala medier.

Fakta

Då lägger polisen upp en bild

  • Det ska vara en pågående förundersökning.
  • Syftet med publiceringen är att få allmänhetens hjälp att identifiera gärningspersonen.
  • Det är klarlagt att personen på bilden föreställer gärningspersonen.
  • Gärningspersonen måste objektivt sett ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i minst sex månader, eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.
  • Det ska vara av synnerlig vikt för förundersökningens fortsatta arbete att åtgärden genomförs, i princip kan publiceringen endast komma i fråga såsom alternativ till att förundersökningen läggs ned.
  • Om det förekommer andra personer i den bild som ska publiceras ska dessa avidentifieras.
  • I varje enskilt fall är det behörig förundersökningsledare som tar det slutgiltiga beslutet.
Källa: Polisen/TT

Många kritiska

För TT berättar Carina Skagerlind att polisen tidigare kritiserats för att inte släppa fler bilder på misstänkta gärningspersoner.

– Det är ingen tvekan om att allmänheten vill hjälpa till. Men det finns väldigt starka krafter på sociala medier som frågar efter bild på misstänkta och tydliga signalement. Där finns ett stort tryck, säger hon.