Ätstörningsklinik la pengar på forskning i stället för vård

Ätstörning. Forskning. Vård.
Miljoner las på forskning istället för vård.
Flera miljoner kronor som skulle ha lagts på vård av patienter på Stockholms centrum för ätstörningar gick till forskning.
Nästan 1 800 patienter kan ha drabbats.

Stockholms centrum för ätstörningar, SCÄ, har under flera år lagt miljoner kronor på forskning – pengar som egentligen skulle gå till vård av ätstörda stockholmare, skriver SVT Nyheter.

Enligt den externa granskningsrapporten som kanalen tagit del av handlar det om minst nio miljoner kronor under fyra år vilket motsvarar kostnaden av vården för ungefär 1 800 patienter.

– Jag hade nyss en patient där jag arbetar nu, som berättade att hon sökt vård på SCÄ och fått veta att det skulle ta cirka ett år. Det tycker jag är skandalöst, säger Anna-Maria af Sandeberg läkare och tidigare verksamhetschef vid SCÄ till SVT Nyheter.

Ledningen måste ses över

I rapporten konstateras att SCÄ har en otydlig gräns för hur pengar ska fördelas mellan vård och forskning. Därför bör både ledningen och organisationen ses över.

Kritik riktas också mot de långa väntetiderna för att få behandling på kliniken. I mars tidigare i år var den genomsnittliga väntetiden till ett första besök 10 veckor för barn och 27 veckor för vuxna.

Svårt sjuka patienter får vänta längre än vad den lagstiftade vårdgarantin lovar och vissa patienter har då istället fått söka vård akut.

Flera orsaker bakom

Det går dock inte att säga att de långa köerna bara beror på att forskningsverksamheten ska ha haft en undanträngningseffekt, utan flera faktorer kan ligger bakom situationen, skriver SVT.