Bedrägerierna ökar rejält i Stockholm men få döms

Bedrägerier ökar i Stockholm
Varje dag anmäls 70 bedrägerier i Stockholm.
Antalet som utsätts för datorbedrägerier ökar kraftigt i länet.
Runt 70 stycken anmäls dagligen och under en tid har polisen haft svårigheter att hinna med.
Nu har många nya rekryterats för att klara det hårda trycket, men av alla ärenden som anmäls varje år är det knappt några som leder till åtal.

Varje dag anmäls i snitt drygt 70 datorbedrägerier i länet, och främst handlar det om kortbedrägerier.

Polisen på bedrägeriroteln i Stockholm, dit bedrägerianmälningarna i länet hamnar, har de senaste månaderna varit under så hård press och det har rapporterats om utredningsstopp på ärenden på bedrägerier under 5000 kronor, ett stopp som skulle gälla fram till i vår. Men nu är det hävt och polisen har fått extra resurser.

– Det var aldrig riktigt så allvarligt som ett stopp, men vi fick prioritera hårdare vilka ärenden som skulle utredas och de med mest akuta åtgärder för att säkra bevisning fick gå först. Men nu har vi rekryterat nästan 40 resurser till och är tillbaka i vanliga rutiner igen, säger Jessika Nilsson, chef för bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen.

Totalt anmäldes 26 313 stycken datorbedrägerier i länet under förra året, vilket är en ökning med drygt 5 000 stycken eller 25 procent jämfört med året innan. Det visar nya siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

4 000 utreds just nu – men få blir rättssak

Nära hälften av ärendena läggs ner direkt vid anmälan. Just nu finns det cirka 4 000 stycken datorbedrägeriärenden under utredning i Stockholm, men knappt några leder normalt till åtal, enligt Jessika Nilsson.

– De är svåra att utreda eftersom det ofta inte finns några uppslag i dessa ärenden som kan leda till att vi kan identifiera gärningsmän. De begås ofta av personer som befinner sig utomlands, och som stulit någons kortnummer på nätet. Det krävs bevisning hela vägen för att leda till åtal.

Med de extra resurser som nu tillsatts anser hon att det är tillräckligt för polisen att göra ett bra jobb, men hon vill se att fler tar större ansvar.

– Vi gör det vi kan, men det här går inte att utreda bort. Utan fler aktörer såsom banker och finansinstitut måste jobba mer brottsförebyggande, säger hon.