ANNONS

Få bästa behandling hos urologen? Då får patienten själv betala

doktor
Alla urologiska åkommor ingår inte i vårdvalet, det som Region Stockholm betalar för.
Bara vissa behandlingar finansieras av landstinget. Det fick två patienter erfara när de sökte vård på urologkliniken, den ena för inflammation i prostata och den andra för sned penis.
ANNONS

En urologklinik i södra Stockholm har anmälts till Patientnämnden sedan patienter haft svårt att förstå vilka behandlingar som är landstingsfinansierade och vilka de får betala ur egen ficka.

Kliniken har dels en verksamhet som ingår i vårdvalet där patienterna betalar subventionerad avgift, och dels en privat verksamhet där patienten får bekosta behandlingen själva.

Bästa behandlingen ges bara privat

En man med inflammation i prostatakörteln har anmält att han erbjudits flera olika behandlingsalternativ, men att det inte var tydligt vilka som var landstingsfinansierade och vilka som gavs på den privata kliniken.

Han menar också att kliniken lagt över på honom att avgöra vilken vård och behandling som var bäst för honom.

Kliniken har i sitt svar angett att den mer fördjupade behandling som fanns att välja på inte ingår i vårdvalet, det avtal som Region Stockholm har med kliniken, utan bara ges privat. Kliniken anser också att informationen varit tydlig om detta.

Sned penis kostar 24 000 kronor

En annan patient som sökt vård för en åkomma där penis blir sned vi erektion hänvisades till behandling vid den privata delen av kliniken. Där har han fått injektioner och betalat 24 000 kronor för detta.

Mannen ifrågasätter att detta inte ingår i vårdvalet och finansieras av landstinget.

Även här svarar kliniken att de upplyst honom om att behandlingen inte ingår i vårdvalet.

Kräver tydlighet

Patientnämnden anser att det är allvarligt att patienter inte får tydlig information om vilka åtgärder som är medicinskt nödvändiga och om vad som ingår i den landstingsfinansierade vården och inte.

ANNONS

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har yttrat sig och säger att patienten med sned penis kunnat remitteras till sjukhus för behandling om läkaren ansett det medicinskt befogat.

Dyrt preparat

Patientnämnden är också kritisk till att reglerna kring preparat som används i den icke landstingsfinansierade delen är otydliga. Själva preparatet för injicering mot sned penis kostar över 7 000 kronor.

Om kliniken rekvirerar preparatet, landar kostnaden på dem. Om de skriver ut det till patienten, som själv hämtar ut det, omfattas det av högkostnadsskyddet. Men det skulle i så fall vara emot reglerna. Ändå görs det ibland, enligt förvaltningen.

Patientnämnden kräver nu att reglerna för förskrivningen av preparat blir entydiga.