Beslut klubbat: Nu inleds utbyggnaden av t-banan

Visionsbild för den framtida stationen vid Arenastaden.
Visionsbild för den framtida stationen vid Arenastaden.
Tunnelbanan byggs ut med blå linje till Nacka och gul linje mellan Odenplan och Solna. På måndagskvällen klubbade kommunfullmäktige igenom den nya detaljplanen.

På måndagskvällen gav kommunfullmäktige klartecken för detaljplanen för byggandet av den nya blå tunnelbanelinjen mot Nacka med ny sträckning mot Hagsätra, och den nya gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden i Solna.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande under mark och fokuserar främst på områden kring nya stationsbyggnader och vattenområden där ingen gällande plan finns.

Arbetstunnlarna, som är först ut i byggprocessen, är tänkt att börja byggas under 2019. Nästa år planeras byggstart för spårtunnlar och stationer.

Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan beräknas pågå i sju till åtta år.

Läs mer och se skisser från projektet här: