ANNONS

Biljett i lokala kiosken kan vara ett minne blott

Försäljning av SL-biljetter för 100 000 kronor om året är kravet.
Försäljning av SL-biljetter för 100 000 kronor om året är kravet.
Kiosker som säljer för få SL-biljetter kan förlora uppdraget. De som säljer för mindre än 100 000 kronor om året är i farozonen.
ANNONS

Allt fler köper sin SL-biljett i biljettautomaten, på nätet eller via en mobil-app.

Samtidigt minskar inköpen hos de mindre återförsäljarna.

Kravet för att få vara återförsäljare är ekonomisk stabilitet, generösa öppettider – och att försäljningen av SL-biljetter uppgår till 100 000 kronor per år.

SL säljer biljetter dels via så kallade försäljningsombud och dels via återförsäljare. Ombuden har fullt biljettutbud och försäljningen sker i en så kallad ombudsmaskin där biljetten laddas på kundens Access-kort.

Liten försäljning

Återförsäljarna har ett mindre utbud, och säljer bara enkelbiljetter och korta periodbiljetter. Återförsäljarnas andel av den totala försäljningen är 0,6 procent.

I ett ärende som i landstingets trafiknämnd den 4 december skriver trafikförvaltningen att ”den fallande omsättningen hos de mindre återförsäljarna de senaste åren, i kombination med att tillgången i andra kanaler förbättrats, har lett till att flera återförsäljare kan avslutas.”

Hänsyn till geografin

Förvaltningen påpekar också att hänsyn ska tas till om det finns andra möjligheter att köpa biljetter i området.

Det kan också bli så att återförsäljare uppgraderas till försäljningsombud.

ANNONS
ANNONS